Splošni pogoji uporabe in poslovanja portala rekreiraj.se


 1. Splošno
 2. Uporaba rešitev
 3. Odgovornost lastnika portala
 4. Plačevanje in plačilne storitve
 5. Varnost in osebni podatki
 6. Objava vsebin
 7. Komuniciranje
 8. Končna določila


1. Splošno

Spletni portal rekreiraj.se (v nadaljevanju: portal) upravlja podjetje Reaktiva d.o.o. (v nadaljevanju: lastnik portala), ki je lastnik portala in avtor teh splošnih pogojev.

Splošni pogoji poslovanja spletnega portala upoštevajo določila veljavne slovenske zakonodaje in splošnih moralnih načel dobre poslovne prakse. Uporaba spletnega portala zahteva zavezanost, da pri uporabi ne bo delovanja v nasprotju z veljavno zakonodajo in da ne bo izvajanja dejavnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo.

Splošni pogoji zajemajo delovanje portala, pravice in dolžnosti vseh udeleženih ter poslovni odnos med Reaktiva d.o.o. (v nadaljevanju: lastnik portal), tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki), registriranimi uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki), neregistriranimi uporabniki (v nadaljevanju: obiskovalci) in kupci storitev (v nadaljevanju: kupci).

Ponudnik je profitna ali neprofitna organizacija, podjetje, samostojni podjetnik ali zasebni delavec, ki v okviru svojega delovanja ponuja storitve in/ali izdelke na področju športa, rekreacije in prostega časa ali objavlja vsebine na portalu in se za namene uporabe portala registrira, s čemer pridobi uporabniško ime in geslo za dostop do svojega uporabniškega profila (v nadaljevanju: udeleženec ali ponudnik športne aktivnosti).

Obiskovalec je vsaka oseba, ki dostopa do vsebin portala brez registracije.

Uporabnik je fizična oseba, ki v okviru registracije pridobi uporabniško ime in geslo za dostopanje do vsebin in spletnih rešitev portala ter za možnost do nakupov. S potrjeno registracijo preko elektronske pošte obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Kupec je registriran uporabnik, ki je prek portala rekreiraj.se izvedel naročilo ali nakup.

Izraz spletni portal ali spletna stran zajema vse strani, ki se nahajajo znotraj domene rekreiraj.se ali, ki so izdelane pod okriljem blagovne znamke rekreiraj.se. Z uporabo katerekoli od teh strani, izražate strinjanje s temi splošnimi pogoji uporabe in poslovanja.      

      

1.1. Storitve portala

Portal in rešitve so modularne informacijske narave, namenjene ponudnikom, za potrebe vodenja evidence delovnega časa, prostorov, aktivnosti, članov oz. strank kart, ugodnosti, obveščanja, opravljanja rezervacij in izdelovanja kart in ugodnosti. Različne rešitve so na voljo v različnih prodajnih paketih.

Hkrati je portal namenjen uporabnikom za pridobivanje informacij o ponudnikih športnih aktivnosti, za interakcijo s ponudniki na portalu, za izvajanje on-line rezervacij in plačil ter spremljanje dogajanja na področju športa, rekreacije in prostega časa.

Portal nudi naslednje storitve:

 • spletne rešitve za poslovanje in organizacijo dela namenjene ponudnikom, z možnostjo vnašanja, urejanja ter objavljanja različnih podatkov za lastne komercialne namene
 • brezplačne spletne rešitve za udejstvovanje v športu, prijavo in plačilo ter organiziranje lastnega prostega časa s strani uporabnikov

 

1.2. Predstavitev storitev 

Storitve, ki so v določenem trenutku na voljo uporabniku, ponudniku ali obiskovalcu, so opisane na spletnem portalu rekreiraj.se v tekstovni obliki, vključno z morebitnimi cenami, popusti ali posebnimi pogoji za uporabo. Prizadevamo si vizualno predstaviti storitve in rešite v najbolj popolnem smislu, vendar velja, da je vizualna predstavitev (slike, video) simbolična in ponazoritvena. Vizualne podobe so lahko last lastnika portala ali pa gre za avtorska gradiva ponudnika.

 

1.3. Dostop do rešitev za uporabnike

Uporabnik ima na voljo brezplačno uporabo vseh rešitev. Ali je določeno akcijo mogoče izvesti pri posameznem ponudniku (npr. rezervacija, nakup, prijava), pa je odvisno od tega, ali se je ponudnik za to odločil. V primeru, da bi želeli izvesti določeno akcijo pri specifičnem ponudniku, priporočamo, da se obrnete na ponudnika storitev in mu predlagate vklop posameznih rešitev.

 

1.4. Dostop do rešitev za ponudnike

Ponudniku so v uporabniškem profilu na voljo le tiste rešitve, ki jih je zakupil ob registraciji ali kasneje. Ponudnik ima kadarkoli na voljo nadgraditi svoj naročniški paket prek svojega uporabniškega profila.

Pri nekaterih rešitvah se za delovanje zahtevajo določene posebnosti s strani ponudnika, da bi bile delujoče:

 • uporaba Facebook ali Twitter računa: četudi ima ponudnik zakupljeno rešitev neposrednega obveščanja na druga družbena omrežja, rešitev ne bo delovala, dokler v svojem uporabniškem profilu ne vnese potrebnih podatkov
 • uporaba plačila s predračunom: četudi ima ponudnik zakupljeno rešitev neposrednega plačevanja po predračunu oz. s plačilnim nalogom, rešitev ne bo delovala, dokler lastnikom portala ne bodo posredovani podatki za plačilo
 • uporaba plačila s plačilnimi karticami in Moneto: četudi ima ponudnik zakupljeno rešitev neposrednega plačevanja po predračunom oz. s plačilnim nalogom, rešitev ne bo delovala, dokler lastniku portala ne bodo posredovani podatki za plačilo ali podpisani dokumenti.

 

1.5. Registracija

Do predstavitvenih vsebin na portalu je mogoče dostopati brez registracije.

Za dostopanje do rešitev na portalu pa je možno dostopati le z registracijo, v kateri prek elektronske pošte ponudnik ali uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, ki ju uporablja za prijavo (logiranje) v portal. Hkrati elektronsko sporočilo vsebuje tudi aktivacijsko povezavo, prek katere ponudnik ali uporabnik potrdi registracijo. Z registracijo obiskovalec postane ponudnik ali uporabnik portala.

Tako obiskovalec kot tudi ponudnik in uporabnik z uporabo portala izkažejo in potrdijo, da so seznanjeni s temi pogoji in da se z njimi strinjajo.

Lastnik portala si, za namene zagotavljanja točnih podatkov za uporabnike, pridržuje pravico do umika in blokade profila ponudnika s spletnega portala rekreiraj.se, če ugotovi, da so podani podatki s strani ponudnika neresnični, neveljavni ali da ponudnik ne obstaja. V takem primeru je ponudnik o ugotovitvi obveščen in pozvan k popravku podatkov. V primeru neodzivnosti ponudnika, je profil ponudnika s spletnega portala rekreiraj.se umaknjen s strani v roku 24 ur.

 

2. Uporaba rešitev rekreiraj.se

Uporaba rešitev je dovoljena zgolj tistim, ki so aktivirali svoj uporabniški račun ter pridobili uporabniško ime in geslo - ponudniki ali uporabniki. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata fizično, pravno ali drugo osebo, ki uporablja svoj uporabniški račun.

Za uporabo rešitev morajo biti zadovoljeni naslednji pogoji:

 • Osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows XP ali novejši, Mac OS X 10.6 ali novejši. Računalnik mora biti primerno vzdrževan in zaščiten, z minimalno ločljivostjo zaslona 1024 x 768 točk.
 • Širokopasovni dostop do interneta.
 • Priporočljiv je internetni brskalnik Mozilla Firefox, verzije 10.0 ali novejši, Google Chrome, verzije 22 ali novejši, Safari, verzije 5 ali novejši in Opera, verzije 12, ali novejši.
 • Brskalnik Internet Explorer je možno uporabljati v uporabniškem delu, a je zaradi tehničnih omejitev njegova raba v uredniškem delu odsvetovana.

Rešitve lahko ponudniki uporabljajo le za svoje lastno poslovanje, uporabniki pa za svojo osebno, nekomercialno rabo.

Pri uporabi ponujenih rešitev, se še posebej zavezujete, da pri uporabi portala in rešitev ne boste:

 • svojega uporabniškega imena in gesla posredovali drugim neregistriranim, nepooblaščenim ali tretjim osebam;
 • boste lastnika portala obvestili o morebitnih nevšečnostih in napakah, ki bi se utegnile pojaviti na portalu in rešitvah;
 • oznanjali, objavljali, razglašali, nalagali, distribuirali ali razširjali kakršnih koli neprimernih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, posegajočih v tuje pravice, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij ali imen;
 • nalagali in objavljali povezav na datoteke, ki vsebujejo materialno zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje razen v primeru, ko imate za to zakonsko pravico ali pa ste takšno pravico pridobili s pogodbo;
 • nalagali in objavljali povezav na datoteke, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uniči ali poškoduje računalniško opremo spletnega portala ali drugih uporabnikov portala;
 • s portala snemali in razširjali katerekoli datoteke ali informacije, ki je bila naložena ali objavljena s strani drugih udeležencev ali uporabnikov,  in za katere veste oz. bi morali vedeti, da so v nasprotju s temi pogoji oz. da v skladu z zakonom ne smejo biti razširjane;
 • preprečevali in ovirali druge ponudnik ali uporabnike pri uporabi portala in na njem dosegljivih storitev, če za to nimate izrecnega dovoljenja s strani lastnika portala;
 • objavljali osebnih podatkov drugih ljudi;
 • da ne boste posegal v portal na kakršenkoli način, ki bi spremenil, odstranil ali poškodoval objavljene podatke lastnika portala ali tretjih na portalu.

Ponudnik in uporabnik se tudi zavezujta, da bosta lastnika portala pravočasno obveščala o vseh morebitnih relevantnih zahtevkih in drugih informacijah, ki bi se nanašale tudi na lastnika portala, izhajajoč iz kršitev udeleženca ali uporabnika pri uporabi portala.


2.1 Uporaba cookiejev

Cookie je datoteka z besedilom, ki jo naš spletni brskalnik takrat, ko prvič obiščete naše strani, shrani na trdi disk vašega računalnika in tako omogoči hitrejši pregled že obiskanih strani. Cookie ne vsebuje osebnih podatkov, pomaga nam le, da vam lahko, dokler ste na naših spletnih straneh, nudimo posebne storitve.

Cookie služi za to, da vam pri pregledovanju strani prihrani čas, saj spletnemu brskalniku sporoča, da ste se vrnili na stran, ki ste jo prej že obiskali. S pomočjo cookijev oblikujemo tudi statistične podatke o obisku naših strani, ki nam pomagajo prepoznati uporabnikove želje, kakor tudi smer razvoja naše ponudbe in spletnih strani.

Cookie je opcija, ki Vam jo omogoča Vaš brskalnik. Večina brskalnikov cookije samodejno sprejme, seveda pa lahko v nastavitvah brsklalnika to možnost izključite. Za potrebe uporabe uredniškega sistema, je potrebno imeti cookije vključene.

 

3. Odgovornost lastnika portala

Lastnik portala se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za nemoteno delovanje portala in pomoč pri uporabi, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za delo z rešitvami na portalu. Ponudnik ali uporabnik se strinjata, da portal in rešitve uporabljata na lastno odgovornost.

Lastnik portala in ostali, ki so sodelovali pri izdelavi portala (pravne in fizične osebe), niso odgovorni za občasno nedelovanje portala, prav tako ne odgovarjajo za neprijetnosti ali škodo, ki bi izhajala iz obstoja portala, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe rešitev na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Lastnik portala ponudnikom in uporabnikom ponuja pomoč za uporabo rešitev, bodisi prek telefona, bodisi prek elektronske pošte ali osebno po dogovoru.

Lastnik portala ponudnikom ob dogovoru ponuja tudi osnovno in prvotno vzpostavitev sistema, ki vključuje vnos nastavitev rešitev ter vnos različnih podatkov, ki jih ponudnik potrebuje za svoje delo.

Lastnik portala se zavezuje, da bo obiskovalcem, uporabnikom in ponudnikom zagotavljal naslednje podatke:

 • osnovne podatke podjetja in kontaktne podatke
 • opis ponudbe (blaga ali storitev) z osnovnimi informacijami
 • pogoje za izvedbo nakupa
 • nedvoumne informacije o ceni in morebitnih dodatnih stroških
 • možnosti načina plačila, morebitne dostave ali uporabe storitve
 • trajanje veljavnosti ponudbe
 • pogoje za odstop od nakupa
 • informacije za oddajo pritožbe ali reklamacije

 

4. Plačevanje in plačilne storitve


4.1. Plačljive storitve za ponudnike

Lastnik portala ponudnikom nudi plačljive rešitve posamično ali v obliki paketne ponudbe.

 

a. Postopek naročanja za ponudnike

1. Prek portala se izvede naročilo za določeno storitev (bodisi naročniški paket, dodatno funkcionalnost ali nadgradnjo). Za izvedbo naročila je obvezna registracija ter pridobitev uporabniškega imena in gesla. V tej fazi ima naročilo status Oddano.

2. Ponudnik na svoj elektronski naslov pridobi elektronsko sporočilo in za naročene storitve pridobi predračun s plačilnim rokom 8 dni. V tej fazi ima naročilo status V obdelavi.

3. Storitev se vklopi oz. postane dostopna neposredno ob prejemu plačila oz. najkasneje naslednji dan od plačila na račun lastnika podjetja, če gre za delovne dni, ali najkasneje v treh dneh od plačila, če je plačilo izvedeno tik pred ali med vikendom.

4. Nakup storitve je zaveden v profilu ponudnika. V tej fazi ima naročilo status Plačano.

 

b. Cene

Zaračunavanje je odvisno od narave storitve in je lahko zastavljeno v obliki naročnine za določeno obdobje ali pa v obliki enkratnega plačila za določeno obdobje ali za enkratno storitev. Pri vsaki storitvi je navedeno za kakšno vrsto zaračunavanja gre.

Cene na portalu so izražene v EUR in brez vključenega DDV. Morebitni popusti in ugodnosti so vedno označeni. Čeprav se lastnik portala trudi, da bi bile cene vedno ažurirane, se utegne zgoditi, da pride do nepravilnega prikaza cen. V tem primeru bomo si bomo prizadevali najti najboljšo rešitev.

Ponudnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na predračunu oz. računu in o morebitnih napakah obvestiti lastnika portala v osmih dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

 

c. Neplačilo

V primeru neplačila, pride do začasne prekinitve izvajanja storitve, do poravnanja zapadlih obveznosti. V primeru plačilne nediscipline, se lahko lastnik portala odloči za zavrnitev naročila storitve, brez dodatnega pojasnila.

 

č. Preklic naročila

Preklic naročila s strani ponudnika brez dodatnih stroškov je možen 2 uri po oddaji naročila, in sicer v pisni obliki na placila@rekreiraj.se v primeru, da storitev še ni bila plačana.

 

d. Odstop od pogodbe ter prehod na nižji ali višji naročniški paket

V primeru odstopa od pogodbe ali prehoda na nižji paket, se že plačana sredstva ustrezno povrnejo, in sicer glede na razmerje, koliko časa storitve z že izvedenim plačilom še lahko uporabljate oz. koliko časa jih v okviru plačanega plačila že uporabljate.

V primeru prehoda iz nižjega na višji naročniški paket, ponudnik izvede doplačilo za storitve. Doplačilo se izračuna kot razlika med višjim in nižjim naročniškim paketom.

 

4.2. Plačilo storitev za uporabnike

Uporaba portala in spletnih rešitev je za uporabnike brezplačna.

Ker portal ponuja informacije o ponudnikih in njihovih storitvah, pa lastnik portala deluje kot posrednik za nakupe storitev ponudnikov prek katerega je mogoče pridobiti informacije za nakup in nakup tudi izvesti. Uporabnik lahko prek portala izvaja rezervacije prostih terminov, prijave na dogodke, nakupe kart ali vstopnic, najem individualnih delavcev (trenerjev, vodičev ipd.) in drugo.

 

a. Načini plačila

Portal rekreiraj.se omogoča naslednje možnosti za plačilo za uporabnike:

 • Z neposrednim nakazilom na račun ponudnika prek predračuna oz. plačilnega naloga: ob kliku na gumb Kupi uporabnik izbere možnost Plačilo s plačilnim nalogom, s čemer po elektronski pošti prejeme vse podatke za plačilo, ki jih uporabi za izvedbo plačila prek elektronske banke ali na pošti. Potrdilo o plačilu si natisne in ga ob obisku pri ponudniku predloži kot dokazilo. Naročilo se smatra kot zaključeno, ko ponudnik zavede prejeto plačilo v skladu s svojimi pogoji poslovanja.
 • S plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, American Express, Maestro z uporabo SecureCod-a) na račun lastnika portala:ob kliku na gumb Kupi uporabnik izbere možnost Plačilo s plačilno kartico. Uporabnik izbere vrsto kartice, s katero želi izvesti nakup, vnese vse potrebne podatke in opravi plačilo. V svojem uporabniškem profilu ima takoj zavedeno plačilo in veljavno storitev.
  • plačnik (oz. podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
  • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.
  • Prek plačilne storitve Moneta (Mobitel in Simobil) na račun ponudnika: ob kliku na gumb Kupi uporabnik izbere možnost Plačilo z Moneto. V ceno se prišteje tudi pribitek, kar je jasno prikazano v postopku plačevanja.

Pri ponudbi posameznega ponudnika bodo na voljo le tiste možnosti za plačilo, ki jih bo predhodno omogočil sam.

Ne glede na način plačila je uporabnik sam odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih navede pred plačevanjem, zato uporabnike pozivamo k preverjanju podatkov pred izvedbo plačila.

V primeru težav s plačevanjem s plačilno kartico ali Moneto se lahko za pomoč obrnete na 040 610 530 ali placila@rekreiraj.se.

V primeru težav plačevanja s predračunom oz. plačilnim nalogom, se obrnite na ponudnika storitev, pri katerem kupujete.

 

b. Cene

Cene na portalu so izražene v EUR in predstavljajo končne cene. Cene so določene s strani ponudnikov storitev v skladu z njihovo cenovno politiko. Lastnik portala ni odgovoren za cene, ki jih določajo ponudniki v svoji ponudbi.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti lastnika portala v osmih dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Končna plačana cena se lahko od dejanske plačane cene razlikuje samo na osnovi različnih načinov plačila, v katere je kot dodaten strošek všteta določena stopnja provizija oz. pribitek, ki bo pred zaključkom plačila navedena tudi v seštevku končne cene. Znesek provizije je izračunan glede na celoten znesek nakupa, saj je fiksno določen v odstotkih (%).

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku, je naročilo potrjeno (kupec prejme elektronsko sporočilo o potrjenem naročilu). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

c. Postopek nakupa

1. Uporabnik poišče storitev, ki jo želi kupiti, in prek vnosnega obrazca potrdi njegovo naročilo oz. plačilo. Za izvedbo naročila je obvezna registracija ter pridobitev uporabniškega imena in gesla, ki nedvoumno določata uporabnika in omogočata pravico do nakupa.

2. S plačilom oz. naročilom na svoj elektronski naslov dobi potrdilo o nakupu.

3. Po izvedenem plačilu, se v uporabniškem računu zabeleži informacija o nakupu, s čemer lahko začne uporabljati storitev, hkrati pa se mu v uporabniškem profilu prišteje tudi določeno število nagradnih točk v skladu z lestvico nagradnih točk.

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

 

č. Preklic naročila ali odpoved rezervacije

Uporabnik lahko brez dodatnih stroškov prekliče naročilo največ 2 uri po izvedbi plačila.

Uporabnik lahko prekliče naročilo ali odpove rezervacijo tudi, če preteče več kot 2 uri, vendar si lastnik portala pri tem pridržuje pravico zadržanja minimalne vrednosti nakupa, v primeru da so zaradi preklica nastali dodatni stroški (stroški provizije, ki bi zaradi tega utegnili nastati).

Odpoved rezervacije pri ponudniku je odvisna od pogojev poslovanja ponudnika in splošno veljavnih zakoonskih določil. Pri tem si lastnik portala pridržuje pravico zadržanja minimalne vrednosti nakupa v primeru, da so zaradi preklica nastali dodatni stroški (stroški provizije, ki bi zaradi tega utegnili nastati).

 

d. Reklamacije

Uporabnik lahko v povezavi z nakupom odda reklamacijo z utemeljenim razlogom v pisni obliki:

 • v primeru neposrednega plačila na račun lastnika portala (torej prek plačilne ali kreditne kartice) reklamacijski zahtevek uporabnik posreduje na elektronski naslov placila@rekreiraj.se;
 • v primeru neposrednega plačila na račun ponudnika športnih aktivnosti (torej s predračunom ali plačilnim nalogom ali z Moneto) hkrati na placila@rekreiraj.se in na elektronski naslov ponudnika, ki ga je navedel med kontaktnimi podatki.

 

e. Zavrnitev naročila

Lastnik portala in ponudnik si pridržujeta pravico do zavrnitve naročila v naslednjih primerih:

 • če uporabnik ne plača zneska navedenega na predračunu v navedenem roku za storitev, ki jo je naročil
 • če uporabnik nima dovolj sredstev za plačilo naročila na Moneti in plačilo ne pride skozi plačilni sistem
 • če uporabnik nima dovolj sredstev za plačilo naročila ali ima neveljavno plačilno ali kreditno kartico in plačilo ne pride skozi plačilni sistem

 

f. Varnost plačevanja prek spleta

Nakup preko portala rekreiraj.se je varen. Celotni portal je zaščiten s SSL overjenega izdajatelja.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbi IntesaSanpaolo d.d. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku lastnika portala rekreiraj.se.

 

g. Zaščita otrok do 18 leta starosti in zlorabe kreditnih kartic

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Brez izrecnega dovoljenja staršev oz. skrbnikov latnik portala ne sprejema plačil ali osebnih podatkov mladoletnih oseb ali oseb, za katere obstaja sum, da so mladoletne.

Če lastnik portala sumi, da kartico uporablja mladoletna oseba brez soglasja staršev ali skrbnikov, lahko prekliče plačilo s kreditno kartico. V primeru, da lastnik portala ob nakupu  ni mogel preveriti identitete uporabnika in je bil ta mladoletna oseba s plačilno kartico staršev ali skrbnikov, lastnik portala ne odgovarja za posledice in ni dolžan povrniti plačanega zneska. Imetnik kartice je tisti, ki je izključno odgovoren za ravnanje s plačilno kartico. Ob morebitnih težavah se lastnik portala trudi najti soglasje z imetnikom kartice na način, ki bo ugoden za vse strani.

 

5. Varnost in osebni podatki

5.1. Varstvo osebnih podatkov in zasebnost

Za namene statistične obdelave in izboljšanja delovanja portala si lastnik portala pridržuje pravico pridobivanja podatkov obiskovalcev. Lastnik portala si prav tako pridržuje pravico beleženja IP naslovov za namene statistične obdelave. Podatki obiskovalcev o uporabi portala se bodo zbirali samodejno in ne bodo omogočali zbiranja osebnih podatkov.

Pri nekaterih rešitvah portala je za potrebe uporabe rešitev in registracije potrebno zaupati svoje osebne podatke, kot so ime, priimek, domači ali službeni naslov, ime podjetja, elektronsko pošto, telefonsko številko, datum rojstva. Lastnik portala jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke trajno varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Lastnik portala pridobljenih podatkov ne bo razkrili, posredoval, prodal ali dal v najem nepooblaščenim osebam.

Rešitve portala omogočajo lažje poslovanje ponudnika, pri katerem tudi ponudnik uporablja osebne podatke svojih strank in članov. Lastnik portala se zavezuje, da bo vse podatke, ki bodo vneseni na portal, varoval kot zaupne in da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Da lahko uporabnik opravi nakup ponudbe, mora posredovati osebne podatke, katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila naročila. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. Ime in priimek ter podatki o kupljenih storitvah, skupaj s ceno bodo posredovani zgolj ponudniku storitve, za namen identifikacije kupca storitve.

Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Lastnik portala spoštuje, varuje in zavaruje vašo zasebnost.

Zbrani podatki o ponudnikih in uporabnikih se uporabljajo za dostop do rešitev, za lažjo komunikacijo, trženje in statistično obdelavo. Zbrani podatki o strankah ponudnikov se zbirajo izključno za poslovanje ponudnika. Ponudnik in uporabnik se strinjata, da se njegove osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o blagovni znamki rekreiraj.se, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljal lastnik portala v prihodnosti.

Ponudnik in uporabnik se z registracijo strinjata, da ga lastnik portala lahko obvešča o novih produktih ali rešitvah lastnika portala, ki so ali bodo na voljo. Lastnik portala lahko z ponudnikom ali uporabnikom občasno stopi v stik v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila ponudba za ponudnika ali uporabnika zanimiva. Pri tem poslovni partnerji ne bodo pridobili podatkov ponudnika ali uporabnika brez izrecnega soglasja.

Osebni podatki so dostopni lastniku portala in potrebnim pogodbenim partnerjem storitev, za potrebe vodenja članstva, analize, poslovanje, prejemanja sporočil, korespondence, sodelovanja v nagradnih igrah, natečajih itd.

Lastnik portala je dolžan posredovati vse njemu znane podatke sodišču ali drugim državnim organom v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost.

 

5.2. Hramba podatkov

Vsa elektronska sporočila (naročilo, aktivacija uporabniškega računa, vprašanja, predlogi, mnenja, zahtevki ipd.) ter osebni in drugi podatki so shranjeni na strežnikih lastnika portala, s katerimi ima lastnik portala sklenjen ustrezen dogovor. Ponudnik, uporabnik ali obiskovalec, ki bi želel dostop do katerega izmed lastnih poslanih sporočil ali podatkov, ki jih je zaupal ob registraciji ali kasneje, za pridobitev posreduje zahtevo na elektronski naslov info@rekreiraj.se ali v tiskani pisni obliki na naslov Reaktiva d.o.o., Mencingerjeva 33, 1000 Ljubljana.

Ponudnik, uporabnik ali obiskovalec lahko ob utemeljenem razlogu in v pisni obliki zahteva tudi trajno ali začasno uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, pri čemer bo lastnik portala zagotovil želeno v roku 15 dni od prejema zahteve.

 

5.3. Varnost na portalu rekreiraj.se

Lastnik portala je tehnično poskrbel za varovanje in zavarovanje celotnega sistema: Povezava do portala in rešitev vedno poteka po varni povezavi (https) in je kriptirana z 256-bitno enkripcijo s ključem v dolžini 2048 bitov. Dostop do svojih gesel imajo samo ponudniki in uporabniki. Ponudniki se sami zavezujejo k varovanju gesla za varnost podatkov svojih strank. Ponudniki ali uporabniki lahko zaupate svoje geslo predstavnikom lastnika portala za namene pomoči pri uporabi rešitev in portala, ti pa ga varujejo na enak način kot osebne podatke. Dostop do gesel ponudnikov in uporabnikov ni dostopen nikomur zaradi enkripcije podatkov in ponudnik ali uporabnik je sam odgovoren za zaščito lastnega gesla in uporabniškega imena.

Lastnik portala ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani ponudnika ali uporabnika. Vsak ponudnik ali uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do portala in rešitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

 

5.4. Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem obiskovalcem, ponudnikom ali uporabnikom, lastnik portala uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

 

6. Objava vsebin

Lastnik portala ni odgovoren za točnost informacij na spletnem portalu rekreiraj.se, čeprav se uredništvo rekreiraj.se dnevno trudi za ažurnost vsebin. Za vsebine, predvsem njihovo točnost in verodostojnost, odgovarja avtor (bodisi ponudnik bodisi uporabnik).

Lastnik portala ima pravico do umika objavljane vsebine na zahtevo obiskovalca oz. uporabnika spletne strani, če ta poda utemeljen razlog, ali v primeru, da gre za sporno vsebino, ki ni v skladu z naročnikovimi smernicami za objavo vsebin ali splošnimi pogoji lastnika portala. Lastnik portala ima tudi pravico do vsebinskega pregleda in lektorskih ter vsebinskih popravkov posredovane vsebine, če smatra, da je to potrebno za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletnem mestu www.rekreiraj.se.

 

6.1. Avtorske pravice

Vse pravice portala so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot večpredstavnostna, na portalu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine lastnika portala ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v portal.

Ponudnik in uporabnik se strinjata, da z objavo vsebin na spletnem portalu rekreiraj.se lastnik portala dobi neomejeno pravico do objave tekstovnih, avdio, slikovnih in video vsebin. Vse avtorske in druge pravice, ki izhajajo iz objavljenih vsebin, pripadajo avtorju, ki jih zagotovi.

Obiskovalec, ponudnik ali uporabnik lahko uporablja vsebine na portalu izključno za lastno, osebno in nekomercialno rabo. Ponudnik lahko uporablja rešitve za lastno poslovanje v skladu s temi splošnimi pogoji.

Vsaka druga oblika uporabe vsebin portala ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na portalu se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika portala. V primeru dovoljene uporabe vsebin ali drugih elementov tega portala se ohranijo vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter ostala obvestila in opozorila.

 

6.2. Smernice za objavo in pripravo vsebin

1. Vrste vsebin

Spletno mesto rekreiraj.se je namenjeno objavljanju vsebin in prispevkov s področja športa, rekreacije in prostega časa. Vsebine zajemajo splošne informacije o športu, rekreaciji in prostem času, novice o dogodkih, obvestila, priporočila, nasvete, ugodnosti, posebne ponudbe, zanimivosti in druge podobno informacije, ki so povezane s športom, rekreacijo in prostim časom.

2. Jezik in slog

Pričakuje se, da je vsebina jezikovno neoporečna in slovnično ustrezna. Uredništvo oz. lastnik portala ima pravico, da jezikovno neustrezne vsebine popravi, pozove avtorja k popravkom ali jih zavrne. Ukrep je odvisen od stopnje neustreznosti.

Slog pisanja naj bo preprost, nevtralen in razumljiv. Besedilo naj bo za namene preglednosti smiselno razčlenjeno (poglavja, podpoglavja) in naj sledi sistematičnemu miselnemu toku. Tema vsebine naj bo zgoščena, jasna in nazorna, jedrnata in gospodarna.

3. Obseg in oblika

Naslov vsebine mora biti kratek, razumljiv, jedrnat in tak, ki pritegne k branju. Obsega naj največ 80 znakov. V vsebini naj bodo uporabljeni tudi različni poudarki ključnih besed, smiselna razčlenjenost na odstavke in podnaslovi ipd.

Pod vsebino se navede avtorja (ima, priimek in organizacija, če obstaja), priloži logotip organizacije ter posreduje tudi spletni naslov za vnos povezave, če obstaja.

4. Citiranje avtorjev in literature

Pri citiranju se v besedilu zapiše samo priimek avtorja (ali avtorjev, če jih je več), letnica izida in številka strani (ponazoritev: priimek, letnica, št. strani). Vsaki navedbi citata naj ustreza navedba dela v seznamu uporabljene literature ob koncu vsebine, v njem pa naj ne bo del, na katera se avtor v članku ne sklicuje.

5. Oddaja in objava vsebine

Če ste uporabnik in želite pregled vsebine za objavo, z namenom pridobivanja nagradnih točk, vsebino pripravite v MS Word in jo skupaj z datotekami slik, avdio in video datotekami pošljite na info@rekreiraj.se z naslovom sporočila Za objavo.

Pred objavo vsebino pregledajo uredniki spletne strani (recenzenti), jo po potrebi uredijo oz. prilagodijo ali avtorja pozovejo k popravkom. Vsebina se po potrditvi urednikov objavi v največ treh (3) dneh.

Z objavo vsebine avtor vsebine prejme ustrezno število nagradnih točk, ki so ob dodelitvi vidne tudi v uporabnikovem profilu.

6. Umik vsebine

Uredniki spletnega mesta rekreiraj.se imajo pravico do umika objavljane vsebine na zahtevo obiskovalca, uporabnika ali ponudnika spletne strani, če ta poda utemeljen razlog, ali v primeru, da urednik oceni, da gre za sporno vsebino, ki ni v skladu z naročnikovimi smernicami za objavo vsebin, splošnimi pogoji naročnika ali splošnimi etičnimi načeli.

7. Avtorske pravice

Z oddajo vsebine avtor potrdi, da se strinja s pogoji objave, ter obdrži vse avtorske pravice nad posredovano vsebino. To pomeni, da kot avtor svojo vsebino lahko ponovno objavite. Ne smete pa objaviti svoje vsebine s popravki s strani urednikov spletne strani rekreiraj.se brez izrecnega dovoljenja podjetja Reaktiva d.o.o.

Avtor soglaša, da je vsebina nepreklicno objavljena na spletnem mestu rekreiraj.se oz. jo je mogoče arhivirati, ko uredniki ocenijo, da je to primerno.

8. Etična načela

Kot avtor vsebine se strinjate, da ne boste:

 • kršili avtorskih pravic drugih avtorjev in jih boste ustrezno navajali,
 • v vsebini ne boste objavljali nepreverjenih dejstev, laži, osebnih predsodkov, neprimernih besed (kot so npr. psovke),
 • ne boste na nikakršen način žalili drugih posameznikov (še posebej pa ne na podlagi rase, etične pripadnosti, spolne usmerjenosti, spola, vere itn.),
 • pristranski, temveč boste objektivni.

 

7. Komuniciranje

Ponudnik ali uporabnik se z odkljukanim poljem Želim se naročiti na obvestila ob registraciji na portalu strinja, da želi prejemati obvestila prek elektronske pošte in mobilnega telefona.

Elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot promocijska sporočila, posredovana s strani lastnika portala;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja sporočil.

Ponudnik ali uporabnik se z registracijo na spletnem portalu strinja, da želi prejemati obveščevalna sporočila, ki zadevajo nakup, rezervacije ali drugo interakcijo med ponudnikom in uporabnikom na spletnem portalu v okviru uporabe rešitev rekreiraj.se.

Ponudnik ali uporabnik imata kadarkoli na voljo možnost postavljanja vprašanj lastniku portala glede nejasnosti, pritožb, pohval, reklamacij, vprašanj, predlogov in nasvetov. Lastnik portala si pridržuje pravico do objave posameznih vprašanj in odgovorov. Lastnik portala ima pravico uporabljati vsebino časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v interesu lastnika portala, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor vprašanja ali mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana vprašanja, mnenja in komentarje ter, da materialne pravice v zvezi z izraženim vprašanjem ali mnenjem neizključno in časovno neomejeno prenaša na lastnika portala. Komuniciranje z ekipo rekreiraj.se je mogoče:

 • kadarkoli prek elektronskega naslova info@rekreiraj.se ali prek kontaktnega obrazca
 • od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro


8. Končna določila

Lastnik portala si pridržuje pravico, da spremeni vsebino, pravila ter splošne pogoje in funkcionalnosti portala in rešitev kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. V kolikor pride do sprememb pogojev uporabe in še naprej uporabljate naš spletni portal, pomeni, da se strinjate s pogoji uporabe, ki so trenutno veljavni. Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe začne veljati takojz objavo na spletnem portalu.

Splošni pogoji predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi zakonskimi določili v RS. Obiskovalec, ponudnik in  uporabnik z uporabo portala soglašajo z vsebino te pogodbe in se prek nje tudi zavezujejo.

Vse morebitne spore si bo lastnik portala prizadeval rešiti sporazumno in izvensodno. Za morebitne spore, kjer sporazumna rešitev ne bo mogoča in ki nastanejo zaradi uporabe portala in rešitev, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Lastnik portala v nobenem trenutku ni lastnik storitev ali blaga, ki jih predstavlja na portalu rekreiraj.se, zato tudi ne more biti odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije. Za le-te odgovarja izključno ponudnik, ki je lastnik posamezne storitve ali blaga. Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od naročila lastniku portala sporoči odstop od pogodbe po 43. č Členu ZVPot.

Partnerji storitev imajo pravico do vnosa in dostopa do osebnih podatkov, posredovanih prek sistema www.rekreiraj.se, le za potrebe vodenja članstva, opravljanja rezervacij, nakupov, prejemanja sporočil, korespondence, sodelovanja v nagradnih igrah itd. Kolikor pride s strani partnerja storitev do zlorabe teh podatkov, se podjetje Reaktiva d.o.o. odvezuje odgovornosti, obenem pa obvezuje za posredovanje kakršnihkoli dostopnih informacij oškodovani osebi, ali pooblaščenemu organu za sanacijo situacije.

Lastnik portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletnega portala, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev portalu.

 

8.1. Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na portalu so informativne narave. Lastnik portala se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Lastnik portala ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi, trojanski konji ipd.) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, prek katerih je moč dostopati do portala in rešitev, zaradi obiskovalčevega, ponudnikovega ali uporabnikovega obiska portala in rešitev ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik portala ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala in rešitev.

Ljubljana, oktober 2012


 

Hitro iskanje

Najdi vadbo, urnik in se prijavi ali rezerviraj.


 

Brezplačna registracija za
iskalce športnih informacij
Brezplačna registracija za
ponudnike športnih informacij

Prijava na obvestila

Vstopi v svet športa