Prstomet (balinčkanje)Prstomet (balinčkanje)

Prstomet (balinčkanje)


Slovarček pojmov


Sortiraj po prvi črki:


Igrišče za tekmovanja

Igrišče mora biti široko najmanj 2,5 m in dolgo 10 m. Zunanje meje morajo biti označene po celi dolžini in širini, z največ 5 cm široko oznako narejeno s trakom, vrvico, barvo ali kredo. Na zunanji strani začetka vsakega igrišča, mora biti označeno polje, v katerem igralec v času meta stoji vsaj z eno nogo. Polje je širine igrišča in dolžine 0,5 m. Igrišče mora vsebovati oznake za 5 in 10 m za moške, ter 5 in 8 m za ženske, znotraj katerih poteka igra. Igrišča morajo biti od ostalega prizorišča ločena z varovalnim trakom, na začetku igrišč oddaljenim minimalno 2,5 m, na koncu 2 m in ob straneh najmanj 1 m.