Varnost in osebni podatki

Varstvo osebnih podatkov in zasebnost

Za namene statistične obdelave in izboljšanja delovanja portala si lastnik portala pridržuje pravico pridobivanja podatkov obiskovalcev. Lastnik portala si prav tako pridržuje pravico beleženja IP naslovov za namene statistične obdelave. Podatki obiskovalcev o uporabi portala se bodo zbirali samodejno in ne bodo omogočali zbiranja osebnih podatkov.

Pri nekaterih rešitvah portala je za potrebe uporabe rešitev in registracije potrebno zaupati svoje osebne podatke, kot so ime, priimek, domači ali službeni naslov, ime podjetja, elektronsko pošto, telefonsko številko, datum rojstva. Lastnik portala jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke trajno varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Lastnik portala pridobljenih podatkov ne bo razkrili, posredoval, prodal ali dal v najem nepooblaščenim osebam.

Rešitve portala omogočajo lažje poslovanje ponudnika, pri katerem tudi ponudnik uporablja osebne podatke svojih strank in članov. Lastnik portala se zavezuje, da bo vse podatke, ki bodo vneseni na portal, varoval kot zaupne in da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Da lahko uporabnik opravi nakup ponudbe, mora posredovati osebne podatke, katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila naročila. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. Ime in priimek ter podatki o kupljenih storitvah, skupaj s ceno bodo posredovani zgolj ponudniku storitve, za namen identifikacije kupca storitve.

Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Lastnik portala spoštuje, varuje in zavaruje vašo zasebnost.

Zbrani podatki o ponudnikih in uporabnikih se uporabljajo za dostop do rešitev, za lažjo komunikacijo, trženje in statistično obdelavo. Zbrani podatki o strankah ponudnikov se zbirajo izključno za poslovanje ponudnika. Ponudnik in uporabnik se strinjata, da se njegove osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o blagovni znamki rekreiraj.se, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljal lastnik portala v prihodnosti.

Ponudnik in uporabnik se z registracijo strinjata, da ga lastnik portala lahko obvešča o novih produktih ali rešitvah lastnika portala, ki so ali bodo na voljo. Lastnik portala lahko z ponudnikom ali uporabnikom občasno stopi v stik v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila ponudba za ponudnika ali uporabnika zanimiva. Pri tem poslovni partnerji ne bodo pridobili podatkov ponudnika ali uporabnika brez izrecnega soglasja.

Osebni podatki so dostopni lastniku portala in potrebnim pogodbenim partnerjem storitev, za potrebe vodenja članstva, analize, poslovanje, prejemanja sporočil, korespondence, sodelovanja v nagradnih igrah, natečajih itd.

Lastnik portala je dolžan posredovati vse njemu znane podatke sodišču ali drugim državnim organom v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost.

 

Hramba podatkov

Vsa elektronska sporočila (naročilo, aktivacija uporabniškega računa, vprašanja, predlogi, mnenja, zahtevki ipd.) ter osebni in drugi podatki so shranjeni na strežnikih lastnika portala, s katerimi ima lastnik portala sklenjen ustrezen dogovor. Ponudnik, uporabnik ali obiskovalec, ki bi želel dostop do katerega izmed lastnih poslanih sporočil ali podatkov, ki jih je zaupal ob registraciji ali kasneje, za pridobitev posreduje zahtevo na elektronski naslov info@rekreiraj.se ali v tiskani pisni obliki na naslov Reaktiva d.o.o., Mencingerjeva 33, 1000 Ljubljana.

Ponudnik, uporabnik ali obiskovalec lahko ob utemeljenem razlogu in v pisni obliki zahteva tudi trajno ali začasno uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, pri čemer bo lastnik portala zagotovil želeno v roku 15 dni od prejema zahteve.

 

Varnost na portalu rekreiraj.se

Lastnik portala je tehnično poskrbel za varovanje in zavarovanje celotnega sistema: Povezava do portala in rešitev vedno poteka po varni povezavi (https) in je kriptirana z 256-bitno enkripcijo s ključem v dolžini 2048 bitov. Dostop do svojih gesel imajo samo ponudniki in uporabniki. Ponudniki se sami zavezujejo k varovanju gesla za varnost podatkov svojih strank. Ponudniki ali uporabniki lahko zaupate svoje geslo predstavnikom lastnika portala za namene pomoči pri uporabi rešitev in portala, ti pa ga varujejo na enak način kot osebne podatke. Dostop do gesel ponudnikov in uporabnikov ni dostopen nikomur zaradi enkripcije podatkov in ponudnik ali uporabnik je sam odgovoren za zaščito lastnega gesla in uporabniškega imena.

Lastnik portala ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani ponudnika ali uporabnika. Vsak ponudnik ali uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do portala in rešitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

 

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem obiskovalcem, ponudnikom ali uporabnikom, lastnik portala uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Ljubljana, oktober 2012 


 

Hitro iskanje

Najdi vadbo, urnik in se prijavi ali rezerviraj.


 

Brezplačna registracija za
iskalce športnih informacij
Brezplačna registracija za
ponudnike športnih informacij

Prijava na obvestila

Vstopi v svet športa